پورتال حقوقی متین فر

تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور ، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل حقوقی

بررسی قاعده تسبیب در فقه امامیه و حقوق مدنی


عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده: نامدار، زهرا
مقطع: کارشناسي ارشد
رشته گرايش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه: دانشگاه قم
استاد راهنما: راغبی، محمدعلی
استاد مشاور: کریمی، حسین
استاد ناظر:
تاريخ دفاع: 1379
کلمات کليدي: ،
واحد:
منابع:
چکيده:
موضوع تحقیق بررسی تسبیب در فقه امامیه و حقوق است. ابتدا تعاریف مختلفی از کلمه قاعده، تسبیب، سبب و اتلاف را مطرح نموده و هر یک در لغت، فلسفه، اصول، فقه و حقوق بررسی شد و آنگاه موجبات قهری بیان و تعریف مختصری از هر یک ارائه گردید. از آنجائیکه قبل از ورود به هر موضوعی باید ابتدا وجود آن را اثبات نمود، دلایل ثبت قاعده تسبیب را از آیات و روایات بر شمرده و حجیب آن ثابت شد. سپس حول محور اصلی بحث ارکان قاعده تسبیب ذکر و به توضیح هر یک پرداختم. در فقه امامیه تسبیب ذیل عنوان اتلاف آمده است . بدین خاطر وجوه افتراق و اشتراک دو قاعده را مطرح و گفتیم که جهت بررسی دقیق قاعده تسبیب همچون قواعد فقهی دیگر لازم است که آنرا بطور مستقل و مجزا مورد مداقه قرار دهیم چرا که تسبیب خود حوزه وسیعی از جزائیات فقه را در بر دارد لذا مصادیق و موارد کاربرد قاعده بطور مفصل در باب غصب، قصاص و دیات استخراج و تطبیق آن با مواد قانونی انجام گردید

hawzah.net

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ توسط محمدرضا متین فر